Kontakt

Możecie się ze mną kontaktować przez :
Facebook : Dawid Łokuciewski
Email :
– dawid.lokuciewski@strzelcypolnocy.pl
– dawid.lokuciewski@gmail.com